Sabang in Palawan, Philippines

Sabang

Bancas bring you to Sabang undergroud river.